Rapporteren over meerdere antwoorden per cel

In het scherm Projecten kan je er bij Vragen voor kiezen dat Gebruiker meerdere Antwoorden kunnen selecteren bij dezelfde Vraag. Die optie brengt complexiteit met zich mee voor degene die rapportages maakt. De gekozen antwoordopties komen namelijk allemaal in 1 cel terecht. Het los rapporteren  over de antwoordopties kan (in Excel) op 2 manieren:

1. In 1 cel laten staan van de antwoordopties met gebruik AANTAL.ALS-functie

  • Maak een export-bestand in het scherm Export met de kolom met meerdere antwoordopties (bijv. Jas|Schoenen|Pet)
  • Type de antwoordopties waarover je wilt rapporteren uit op een apart tabblad (Jas, Schoenen, Pet)
  • Zet daarachter de formule die in de kolom met samengestelde antwoorden zoekt naar “Jas”, “Schoenen” etc. De sterretjes zorgen er voor dat Excel de zoekwoorden ook telt als er in de cel met samengestelde antwoorden woorden voor en/of achter staan

In plaats van in de formule de letterlijke zoekwoorden zelf op te nemen (bijv “Jas”), kan je ook verwijzen naar een cel waarin deze woorden staan, zodat je de formule makkelijker kan doortrekken over een hele kolom:

Als je de aantallen per product bijvoorbeeld per gebruiker wilt weten, gebruik je de AANTALLEN.ALS-functie, waarin je meerdere criteria kunt ingeven:

2. Over meerdere kolommen verdelen van de antwoordopties, zodat je er daarna met draaitabellen over kunt rapporteren

  • Maak een export-bestand via het scherm Export met daarin een kolom met meerdere  antwoordopties (bijv. Jas|Schoenen|Pet)
  • Voeg in het tabblad met geëxporteerde data een aantal kolommen toe voor het apart weergeven van de verschillende antwoordopties. Tip: voeg de kolommen niet tussen andere kolommen in, maar altijd aan het eind als extra kolommen. Dit voorkomt problemen bij het verversen van de brondata.
  • De formule VIND.SPEC zoekt naar een tekenreeks binnen een geheel van tekens (in dit geval: de specifieke antwoordoptie in de cel met meerdere antwoordopties).  De formule is iets ingewikkelder, maar het voordeel is wel dat je m.b.v. draaitabellen over de afzonderlijke antwoordopties kunt rapporteren.

  • Naast de VIND.SPEC is de ALS(ISFOUT( )) gebruikt om een 0 i.p.v. een foutmelding weer te geven als de zoekwaarde niet wordt aangetroffen.